โครงการพัฒนาบุคลากร “คุยกันฉันท์พี่น้อง”

วันที่29 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร “คุยกันฉันท์พี่น้อง” ณ.สนง.จังหวัดแม่ฮ่องสอน