ประชุมสัญจรบุคลากรห้องสมุดประชาชน

วันที่ 15-16 พ.ย. 2565 นางสาวอุมาพร ถาอิ่นแก้ว ครูชำนาญการและหัวหน้าฝ่ายอัธยาศัย และนางสาววาสนา สกุลเรืองแสง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย ได้ร่วมประชุมสัญจรบุคลากรห้องสมุดประชาชน ณ ห้องสมุดประชาชนขุนยวมและได้ร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นำโดยนางวรรณดา กรีฑาพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอขุนยวม และได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลดอกบัวตอง อำเภอขุนยวม