ประชุมสัญจร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อที่ ณ อำเภอขุนยวม