กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนกิจกรรม ร้องเต้นบริหารร่างกาย, เล่านิทานส่งเสริมการอ่าน, ทำโคมลูกโป่งหรรษา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน