กิจกรรมแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอปาย นายสุรินทร์ คงเสถียรภาพ ผู้อำนวยการสกร.อำเภอปาย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ในรอบระดับอำเภอผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศกร.ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน