กิจกรรมแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยเยาวชนฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรินทร์ คงเสถียรภาพ ผู้อำนวยการสกร.อำเภอปาย ได้มอบหมายให้ครูสกร.อำเภอปาย และบรรณารักษ์ห้องสมุด คัดตัวนักศึกษากศน. เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับอำเภอในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน