โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ

วันที่ 28-21 มกราคม 2567 นายสุรินทร์ คงเสถียรภาพ ผู้อำนวยการสกร. อำเภอปาย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ โดยมีบุคลากรสกร.อำเภอปาย เข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(G.I.C) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้อต้น(B.T.C) รุ่นที่ 1/2567

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน