พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปาย […]

กิจกรรมแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยเยาวชนฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรินทร์ คงเสถียรภาพ ผู้อำ […]

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ

วันที่ 28-21 มกราคม 2567 นายสุรินทร์ คงเสถียรภาพ ผู้อำน […]

กิจกรรมแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอปาย นายสุรินทร์ คงเส […]